Підручники для школи
 
Новокодацький район КЗДО (ясла-садок) №235 ДМР "ШПАЧОК"

Звіт керівника

 

                             ЗВІТ  КЕРІВНИКА 2016-2017 н.р..

 

Дошкільний навчальний заклад № 235 здійснює свою діяльність відповідно законодавства України про дошкільну освіту, що базується на Конституції України і складається із Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України.     Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку. Навчальний план складається на основі вимог Державної програми і забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

 Рік заснування – 1965й, знаходиться за адресою: вул.. Комунарівська, 266.

  Працює за 12-годинним режимом перебування дітей в дитсадку. У своєму складі має 2 різновікові групи : 1 – раннього та молодшого віку, 1 – середнього та старшого дошкільного віку (різновікові).

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

2

 раннього  віку

1

дошкільного  віку

1

3.

Режим роботи груп:

 

12 годин

1

4.

 

10,5 годин

 

1

5.

Кількість вихованців

70

6.

Кількість педагогічних працівників

6

 

 

    Склад педагогічного колективу:

завідувач – 1 чол.;

● вихователі – 4 чол.;

● муз. керівник – 1 чол.;

   Всі педагоги мають педагогічну освіту. З них :

● вищу дошкільну – 2 чол.;

● середню спеціальну – 5 чол.

Результативність роботи

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та інших нормативно-правових документів дошкільний навчальний заклад забезпечував формування життєвої компетенції дитини,  фізичний, психологічний  та моральний розвиток дитини. Успішній реалізації даних питань сприяло виконання слідуючих річних завдань:

1. Розпочати роботу над розвитком чуття  громадянської свідомості дошкільників.

  1. Продовжити роботу над формуванням екологічного світорозуміння в контексті обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
  2. Удосконалювати роботу по зміцненню та збереженню здоров’я дітей шляхом оптимізації взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною.

Важливим завданням методичної роботи впродовж навчального року була організація освітньо-виховного процесу, якісне виконання вимог програми «Дитина в дошкільні роки», створення сприятливих умов для фізичного та психічного розвитку дошкільників, забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в дошкільному закладі.

 Організація та зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначався згідно Інструктивно-методичним рекомендаціям «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», що  були спрямовані на реалізацію основних напрямків роботи та завдань, визначених у річному плані.

Результативність освітнього процесу відстежувалась за допомогою моніторингу, який проводився систематично згідно плану та дав змогу своєчасно виявити резерви в роботі вихователів з певних розділів програми, спрямувати їх  зусилля на подолання труднощів.

Методична робота

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних дослідженнях,згідно навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Методична робота з педагогічними працівниками ДНЗ проводилась згідно Типового положення про методичний кабінет, аналізу роботи за попередній навчальний рік та з урахуванням індивідуальних особливостей педагогів, їх професійної компетентності.

Методична робота в ДНЗ відповідає структурі методичної роботи та вимогам МОН молоді та спорту України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

З метою реалізації завдань річного плану роботи ДНЗ, удосконалення роботи щодо реалізації посталених задач проведено 4 педагогічних ради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань щодо організації навчально-виховного процесу, створення безпечних умов та формування культури здорового способу життя, як основи повноцінного розвитку і виховання дитини; формування екологічної культури особистості; розвиток правової культури всіх учасників освітньо-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.

Впродовж навчального року в ДНЗ плідно працювала школа педагога-фахівця -  «ХХIму  століттю бути  століттям прав дитини», в рамках якої  проведено ряд  занять з дітьми, а також лекцій для батьків на яких розглянуто Декларацію прав дитини та Конвенцію ООН. Розкрито передумови прийняття цих документів, показано їх роль та значення в захисті дітей. Проведення цих міроприємств сприяло формуванню правової позиції педагогів та батьків щодо проблеми захисту прав дитини, бажанню активно діяти для реалізації прав дітей.

Завдання «Формування екологічного світорозуміння в контексті обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» активно вирішувались в ДНЗ  на протязі всього навчального року. Заняття, спостереження, досліди, прогулянки – все це активно сприяло формуванню у дітей цілісних уявлень про екологічні зв’язки у природі, збагачувало  наочно-чуттєві уявлення дітей  про моральні якості та добру поведінку у природі, тим самим сприяючи вихованню .

Педагогами ДНЗ створено інформаційно-довідковий куточок та підібрана література з даної проблеми. Було організовано консультації для педагогів     ( групові та індивідуальні) з питань екологічного виховання «До екологічного світорозуміння через усвідомлення себе», «Чарівний світ навколо нас», «І чуйне серце і лагідна рука» (організація дитячої праці в природі), «Маленькі таємниці великих відкриттів» (дослідницька діяльність) та ін..

Методична робота з кадрами планувалась та проводилась з урахуванням індивідуальних особливостей педагогів, їх професійної компетентності.

Підвищенню рівня  їх  знань з організації навчально-виховного процесу сприяли сплановані й проведені такі заходи, як співбесіди за планом, опрацювання  методики щодо збереження здоров'я дітей, консультації, тренінг особистісного росту, педагогічні години, взаємовідвідування режимних моментів, організованих видів діяльності

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2014-2015 н.р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

Фінансово-господарська діяльність

Велике значення адміністрація ДНЗ приділяла його матеріально-технічному забезпеченню. Для цього було вжито ряд заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування. Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано ремонт групи 2 з заміною проводки , стелі - на підвісну,  здійснено  повну перезарядку вогнегасників (8 шт.), замір опору заземлення, придбано драбину, 2 змішувача води.  Навесні поточного року в ДНЗ відбувся конкурс на краще обладнану ділянку дитячого садочка, в якому активну участь прийняли  педагоги та батьки. Встановлено ігрове обладнання, виготовлене та пофарбоване своїми руками у вигляді декоративних квітників  ( « Жук», «Паровозик») , машини, корабликів, куточка української  етнографії (тинок, колодязь-журавель та інше). Також було залучено депутатські кошти для  придбання професійної пральної машини.  Оновлено зовнішнє освітлення закладу.

     Проведена робота сприяла створенню умов для комфортного перебування    дітей в дошкільному закладі, покращенню емоційного стану всіх учасників навчально-виховного процесу.

Організація управлінської діяльності

Ефективній організації управлінської діяльності сприяла система інформаційного забезпечення управління. Система внутрішнього контролю відповідає нормативним вимогам, актуальним проблемам, визначається річним планом роботи.

Результати контрольно-аналітичної діяльності обговорюються на загальних зборах, педагогічних радах та враховуються при подальшому річному плануванні.

Організація управлінської діяльності дошкільного навчального закладу базувалася враховуючи результати методичної, господарчої роботи та результати контролю. Своєчасний збір інформації та проведення на її основі відповідної роботи забезпечувала річна циклограма розподілу управлінської діяльності. Таким чином, управлінська діяльність була спрямована на вирішення питань взаємодії всіх структурних підрозділів, що сприяло чіткій організації в роботі.

Виходячі з аналізу за 2014-2015 н.р. сплановані пріорітетні завдання роботи закладу на 2015-2016 н.р.

 

       1.  Розпочати роботу з патріотичного виховання засобами комунікативно-

         мовленнєвого  розвитку дітей .

 

2. Продовжити роботу над формуванням екологічного світогляду дошкільників у контексті  розвитку морально-етичних почуттів та   духовного   потенціалу  особистості  дитини.

 

3.Удосконалювати роботу по формуванню основ здорового способу життя  шляхом оптимізації взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною

 

Звіт керівника

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА  КЗО «ДНЗ (ясла-садок)№235» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛАТИШОВОЇ ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №235 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Рік заснування 1965й.  РОЗРАХОВАНИЙ НА 2 ВІКОВИХ ГРУПИ. ПРАЦЮЮТЬ 1 МОЛОДША ГРУПА,1 – ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ВИПУЩЕНО ДО ШКОЛИ 18 ДІТЕЙ,ЩО ЗДОБУЛИ ПОВНУ ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ .

  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС З ДІТЬМИ ЗДІЙСНЮВАВСЯ ЗА  ПРОГРАМАМИ : «Дитина в дошкільні роки», «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ"  . МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМ  ДІТЬМИ  У ВІКОВИХ ГРУПАХ Є ГОЛОВНИМ ПОКАЗНИКОМ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ ТА ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ В ЦІЛОМУ. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІАГНОСТИКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ВИЯВЛЕНО СЛІДУЮЧІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ:

 

Рівні розвитку

Молодші  групи

Старша група

Високий

15%

34%

Достатній

83%

66%

Низький

2%

-

 

НАВЧАЛЬНО ВИХОВНА РОБОТА У ДНЗ ВЕДЕТЬСЯ ПЛАНОВО,СИСТЕМАТИЧНО ТА НА НАЛЕЖНОМУ МЕТОДИЧНОМУ РІВНІ,ЩО ДАЛО ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НА КІНЕЦЬ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ В РОБОТІ - ЦЕ ЗМІЦНЕННЯ,ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ.СПІЛЬНА РОБОТА ВИХОВАТЕЛІВ,ПСИХОЛОГА,МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА, ЩО НАПРАВЛЕНА НА ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ,ПОРІВНЯНО З МИНУЛИМ РОКОМ ЗНИЗИЛАСЬ НА:

ПРОСТУДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА- 4,7%

ІНФЕЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯНА-6,7%

ПРОСЛІЖУВАЛАСЬ ТЕНДЕНЦІЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ДІТЕЙ ПІСЛЯ ВИХІДНИХ ТА СВЯТКОВИХ ДНІВ.ЗРОБИВШИ ВИСНОВКИ, РОЗШИРЮЄМО РОБОТУ З БАТЬКАМИ ПО ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ,ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ЗГІДНО ДЕРЖАВНИХ НОРМ .ТАК,  ВИКОНАННЯ НАТУРАЛЬНИХ НОРМ ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В СЕРЕДНЬОМУ СТАНОВИТЬ:

М'ЯСО-92%

РИБА-93%

ТВОРОГ-90%

МОЛОКО-75%

МАСЛО-99%

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ПІД ПОСТІЙНИМ КОНТРОЛЕМ ЗАВІДУЮЧОЇ,МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА,БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДКОСТІ.

У ЗАКЛАДІ ХАРЧУЮТЬСЯ ДІТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ:

БАГАТОДІТНІ-6

МАЛОЗАБЕСПЕЧЕНІ-1

ПІД ОПІКОЮ – 1

ДІТИ-ЧОРНОБИЛЬЦІ - 1

ВЗАЄМОДІЯ ДНЗ З СІМ'ЯМИ ВИХОВАНЦІВ БУЛО ПРИОРІТЕТНИМ НАПРЯМКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.ПРОВОДИЛИСЬ РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ:БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ,КОНСУЛЬТАЦІЇ,СПІЛЬНІ СВЯТА ТА РОЗВАГИ,СПІЛЬНІ ВИСТАВКИ , КОНКУРСИ. ЦІКАВО ПРОЙШЛО СВЯТО "ТАТО,МАМА,Я-СПОРТИВНА СІМ'Я","МІЙ ТАТО-НАЙКРАЩИЙ".ВЕЛАСЬ РОБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ ДЛЯ БАТЬКІВ "РОДИНА".

ПІД КОНТРОЛЕМ БУЛА РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ З НЕПОВНИХ ТА БАГАТОДІЙНИХ СІМЕЙ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ПРОВОДИВ ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО СТВОРЕНЮ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ  ДІТЕЙ З ТАКИХ СІМЕЙ .

ВЕЛИКА УВАГА ПРИДІЛЯЛАСЬ ПОЄДНАННЮ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ З ВАЛЕОЛОГІЧНИМ,ЯК НА ЗАНЯТТЯХ,ТАК В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ.ЦІКАВО ПРОЙШЛИ ДОЗВІЛЛЯ "БУДЬТЕ ВСІ ЗДОРОВІ Й ДУЖІ,  ДО ЗДОРОВ'Я НЕ БАЙДУЖІ" "ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ"НЕХВОРІЙКИ" ТА ІНШІ.

НА НАЛЕЖНОМУ САНІТАРНОМУ РІВНІ ПІДТРИМУВАЛИСЬ ВСІ ПРИМІЩЕННЯ ДНЗ,  ПО НЕОБХІДНОСТІ РЕМОНТУВАЛИСЬ. РЕМОНТНІ РОБОТИ,ПРИДБАННЯ І ПОПОВНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ЗА РАХУНОК БЛАГОДІЙНИХ БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ, З ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОГО ТА МІСЬКОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ. ВИСЛОВЛЮЄМО ПОДЯКУ БАТЬКАМ ЗА НЕБАЙДУЖІСТЬ,СПІВПРАЦЮ ПО СТВОРЕННЮ ЗАТИШКУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗУВАТИ ПОВНОЦІННЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЗГІДНО ВИМОГ.

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ:

● ПРОВЕДЕНО ПОВНУ ЗАМІНУ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ДНЗ ( 4 320 ГРН)

● ЧАСТКОВО ЗАМІНЕНО ЕЛЕКТРИЧНУ ПРОВОДКУ В СТАРШІЙ ГРУПІ ( 2940 ГРН)

● ПРИДБАНА КАФЕЛЬНА ПЛИТКА  ДЛЯ ЦЕХУ СИРОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ХАРЧОБЛОЦІ, ЗДІЙСНЕНО ЙОГО ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ  ( 1750 ГРН)

● ЗАКУПЛЕНО МАТЕРІАЛИ ТА ЗДІЙСНЕНО РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ  ЯСЕЛЬНОЇ ГРУПИ, СПАЛЕНЬ, ТУАЛЕТІВ ОБОХ ГРУП ( 1720 ГРН)

● ПРИДБАНО СТІЛЬЦІ ДЛЯ МЕДИЧНОГО,  МЕТОД КАБІНЕТУ ( 870 ГРН)

●  КУПЛЕНО  НАПОЛЬНІ ПОКРИТТЯ  2 ШТ ДЛЯ ДИТЯЧИХ РОЗДЯГАЛЕНЬ ОБОХ ГРУП (1900 ГРН)

● ПРИДБАНО ТА ЗАМІНЕНО ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧ НА ХАРЧОБЛОЦІ ( 1800 ГРН)

● ЗАМІНЕНО НА ПЛАСТИКОВІ 4 ВІКНА В СТАРШІЙ ГРУПІ ( 7200 ГРН)

ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ, СПОДІВАЮСЬ,ЩО І В НАСТУПНОМУ РОЦІ РОБОТА ПЕДАГОГІВ,БАТЬКІВ ТА ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ БУДЕ СПРИЯТИ  ЯКІСНОМУ  ЗДОБУТТЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЬМИ.